Välkommen till höstens utbildning i samarbete med Rett center

2016-08-20

18-19 oktober 2016 är det dags för höstens utbildning på temat En aktiv vardag för personer med Rett syndrom.

RSIS och Rett Center hälsar välkommen till en kurs om aktiviteter i vardagen för personer med Rett syndrom. Kursen vänder sig till assistenter, boende- och skolpersonal samt personal vid Daglig verksamhet, Barn- och Ungdomshabilitering, Vuxenhabilitering och annan sjukvårdspersonal. Varmt välkomna är även anhöriga och närstående till personer med
Rett syndrom.