RSIS årsmöte 2018 i anslutning till Nordisk Konferens om Rett Syndrom

globen

2018-01-03

Riksmötet för 2018 kommer att hållas den 19/4 2018, i anslutning till den Nordiska Konferensen för Rett Syndrom som arrangeras av Centrum för Sällsynta Diagnoser, Karolinska Universitetssjukhuset, Nationellt Center för Rett syndrom, RSIS och Ågrenska. Rabatt på anmälningar innan 5/1-2018!

Vi håller mötet efter konferensens avslut dag 1 (19/4 kl 17-18). Däremot ordnar vi ingen egen RSIS-middag utan vi satsar på att delta i den gemensamma middag som konferensen arrangerar.

En inbjudan med separat anmälningsförfarande till RSIS Riksmöte kommer att skickas ut till våra medlemmar under januari månad.

Hoppas att vi ses där!

Hälsningar Styrelsen