RSIS årsmöte 2018 i anslutning till Nordisk Konferens om Rett Syndrom

globen

2017-10-07

Riksmötet för 2018 kommer att hållas den 19/4 2018, i anslutning med den Nordiska Konferensen för Rett Syndrom som arrangeras av Centrum för Sällsynta Diagnoser ? Karolinska Universitetssjukhuset, Nationellt Center för Rett syndrom, RSIS och Ågrenska. Rabatt på anmälningar innan 5/1-2018!

Vi håller mötet efter konferensens avslut och vi planerar även för en gemensam middag för våra medlemmar.
Hoppas vi ses där!
Mer information kommer så snart som möjligt!