Om RSIS

RSIS står för Rett Syndrom i Sverige.

 

Rett Syndrom i Sverige är en intresseförening för de som kommer i kontakt med diagnosen Rett Syndrom.

RSIS bildades av anhöriga 1997. Innan dess fanns föreningen som en del av Föreningen för Autism i ca 10 år. Föreningen har cirka 280 medlemmar.

Volunteering

Föreningens ändamål är att:

  • Stödja föräldrar till barn med Rett syndrom.

  • Sprida information om Rett syndrom.

  • Samarbeta med professionella och experter inom Rett syndrom.

  • Anordna familjeläger, kurser, konferenser, assistentutbildningar m m.

  • Ha god kontakt med andra Rett-föreningar runt om i världen.

Rettvisan

RSIS ger ut tidskriften "Rettvisan" två gånger per år. Innehållet speglar aktuella händelser och nyheter. Vi hoppas att artiklarna ska både ge inspiration och vägledning. Styrelsen tar tacksamt emot önskemål eller förslag på innehåll till framtida artiklar. Om du som medlem vill vara med i tidskriften kontakta gärna styrelsen.

Image by Scott Graham

RSIS årskalender 2022

- Grundkurs 2 och 3 mars

- Temadag 23 April Stockholm

- Inspirationsdag/kurs 19 alt 20

- Temakväll 17 maj

- Ridläger 31 juli - 4 Augusti

- Familjeläger 11-17 Juli

Frozen Berries

Grundkurs
2 mars och 3 mars

Pink Blossom

Temadag
23 april

Pink Flower

Inspirationsdag
19 maj och 20 maj

Spring Blossom

Temakväll
17 maj

Flower Buds

Familjeläger
11-17 juli

Yellow Flowers

Ridläger
31 juli-4 aug